برچسب: گزارش

0

گزارش برنامه پخش فیلم “تنهای تنهای تنها”

دیدن فیلم “تنهای تنهای تنها” با فیلم نامه جالب و تصویر برداری خوبی که داشت دوباره ما را جلب فیلم های ایرانی کرد. از برنامه هم استقبال خوبی شده بود و مسئول برگزاری برنامه...