دسته: کارگروه علمی

0

جلسه آشنایی با ابعاد بحران آب یزد حضور مهندس بیطرف

در این جلسه که با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید آقای مهندس بیطرف وزیر اسبق نیرو به شرح وضعیت آبی کشور و بحران آب در ایران و به ویژه یزد پرداختند. در ادامه...