دسته: نسیم یزدان

0

کلاس آموزشی کمک های اولیه

نسیم یزدان برگزار میکند: اموزش کمک های اولیه ویژه ی دانشجويان انجمن دانشجويي یزدان مباحث مطرح شده: تروما و غیر تروما همراه با ازمون نهایی زمان:13و14اسفندماه مکان:دفتر انجمن يزدان هزینه ی شرکت در دوره...