گالری

بازدید از آسایشگاه سالمندان تفت

 

اردوی تفریحی درکه:

 

 

بازدید از کارخانه فولاد به همراه ضیافت افطاری:

 

 

اهدای خون:

 

جشن 92 یزدان:

 

جشن 93 یزدان:

 

 

کارگاه کارآفرینی:

 

 

بازدید از آسایشگاه سالمندان مهریز:

 

بازدید از مرکز کودکان نگین:

 

اردوی تفریحی سنگان: