کارگروه‌ها


teamگروه دانشجویی یزدان از اجتماع دانشجویان رشته های مختلف فنی و مهندسی، تجربی و علوم انسانی با سلایق و علایق مختلف از سراسر دانشگاه های تهران تشکیل شده است. کارگروه های  متنوع گروه دانشجوی یزدان محیطی مناسب برای فعالیت شما در زمینه های مورد نظرتان را فراهم می کند تا در کنار دیگر دانشجویان یزدی به علایقتان بپردازید و از ایام دانشجویی نهایت استفاده را ببرید….

k-s با کارگروه کارآفرینی بیشتر آشنا شوید …                               k-f با کارگروه فرهنگی بیشتر آشنا شوید …

logo_SCi

      با کارگروه علمی بیشتر آشنا شوید …                                 kh logo با کارگروه خیریه بیشتر آشنا شوید …