نشریه

ویژه نامه جشن دانشجویی یزدان

[gview file=”http://ysu.ir/wp-content/uploads/2015/09/Mag_FinalVr.pdf”]

 

 

دومین نشریه یزدان – زمستان 93

[gview file=”http://ysu.ir/wp-content/uploads/2015/12/yazdan_2.pdf”]