فعالین گروه

our_teamهمواره دانشجویاینی با روح بزرگ وجود دارند که فعالیت و رشد و بالنگی را دوست دارند. گروه دانشجویی یزدان با فعالیت چنین دانشجویانی رشد یافته است. مفتخریم که بستری باشیم تا این  جمع فرخنده کمال یابد. شما هم می توانید به جمع فعالین یزدان بپیوندید….

اسامی فعالین درحال بروزرسانی می باشد